Početna Kaštela Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Kaštela

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Kaštela

665
UDIO

Gradonačelnik Denis Ivanović raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Grada Kaštela za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Grad Kaštela će dodijeliti:

a) 70 stipendija za uspjeh u školi/fakultetu – 25 učeničkih i 45 studentskih,
b) 70 stipendija prema socijalnom statusu – 25 učeničkih i 45 studentskih.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za uspjeh u školi/fakultetu imaju učenici i studenti koji udovoljavaju uvjetima propisanim u natječaju.

Dobitnici Stipendije Grada Kaštela ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.
Učenik/student može istodobno podnijeti prijavu za dodjelu stipendije i prema uspjehu u školi/fakultetu i prema socijalnom statusu. Kandidat može ostvariti samo jednu stipendiju.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Kaštela bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Kaštela i na službenoj web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Kaštela.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.

O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.

Odluka o prigovoru je konačna.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na obrascu koji se može dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ili na internet stranici www.kastela.hr

Prijave za dodjelu stipendija, sa potrebnim prilozima, kandidati mogu dostaviti od dana objave natječaja, 1. listopada 2021. do zaključno 20. listopada 2021. godine, na adresu:

Grad Kaštela
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
Braće Radić 1
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Kaštela

Ako je kandidat maloljetna osoba Prijavnicu potpisuje roditelj/skrbnik.

S dobitnicima stipendije Grad Kaštela sklopit će ugovor o stipendiranju.

Ugovor o stipendiranju potpisuju gradonačelnik Grada Kaštela i stipendist. Ako je stipendist maloljetna osoba ugovor potpisuje roditelj odnosno skrbnik.

3. Prijavnica

2. Natječaj

1. Pravilnik