Početna Kaštela Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća

192
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela koja će se održati dana 20. listopada (srijeda) 2021. g. u 11,00 sati u Kino dvorani Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu

Dnevni red se sastoji od 25 točaka

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća

2. Informacija o tijeku projekta Aglomeracija Kaštela

– Izvjestitelj: predstavnik Vodovoda i kanalizacije Split

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za siječanj – lipanj 2021. godine

5. Prijedlog III izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu

– Izvjestiteljica t. 4. i t. 5.: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

6. Prijedlog I izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2021. godinu

– Izvjestiteljica.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

7. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu

8. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2021 . godinu

9. Prijedlog 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu

10. Prijedlog 1. izmjene Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2021. godinu

11. Prijedlog 2. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2021. godinu

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke u načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Kaštela

– Izvjestitelj t. 7. do t. 12.: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

13. Godišnje izvješće o stanju komunalnog trgovačkog društva „Zeleno i modro“ d.o.o. za 2020. godinu

14. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu komunalnog društva „Zeleno i modro“ d.o.o.

– Izvjestitelj t. 13. i t. 14.: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d.o.o.

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje

– Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

16. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela

– Izvjestitelj: Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

17. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata povodom Božića

18. Prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića

– Izvjestitelji t. 17. i t. 18.: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

19. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2021. godine

Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

20. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kaštela

Izvjestitelji: Denis Ivanović, gradonačelnik i Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

21. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Kaštela

– Izvjestitelji: Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove i Ivica Brkić, predsjednik Upravnog vijeća

22. a) Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela

b) Prijedlog rješenja o i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela

– Izvjestitelji: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja i Jakša Sokol, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

23. Prijedlog zaključka o imenovanju promjenljivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko -dalmatinske županije

– Izvjestitelji: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

24. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje

25. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša

– Izvjestitelj t. 24. i t. 25.: Teo Antunović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Napomena: Sjednica će se održati uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, a posebno dezinfekcije, nošenje zaštitne maske te poštivanje mjere udaljenosti među prisutnima.

Materijale i poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na linku ispod teksta