Početna Dalmacija Nastavljena realizacija Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici

Nastavljena realizacija Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici

301
UDIO

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. putem Elektroničkog oglasnika javne nabave objavio je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO u SDŽ). Time je nastavljena realizacija Projekta izgradnje Centra u Kladnjicama u Općini Lećevica, koji je jedan od stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji.

– Posljednjih nekoliko mjeseci intenzivno smo razgovarali sa svim dionicima, među kojima su bili i JASPERS, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Splitsko-dalmatinska županija, kako bismo iznašli optimalno rješenje za nastavak realizacije Projekta izgradnje CGO u SDŽ. Riječ je o projektu od strateškog interesa te sam ponosan što smo naišli na razumijevanje svih dionika koje je rezultiralo nastavkom realizacije Projekta i to na način koji nam omogućava da maksimalno ubrzamo sam proces i realizaciju izgradnje Centra. Iz tog smo razloga realizaciju Projekta podijelili na dvije faze, i u segmentu financiranja i u segmentu projektiranja, što je presedan u Hrvatskoj, ali i optimalan način da županija i naši sugrađani u čim kraćem roku te uz maksimalno bespovratno sufinanciranje dobiju Centar s najnaprednijom tehnologijom obrade otpada u Hrvatskoj – poručio je Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. te je dodao kako će procijenjena vrijednost nabave za prvu fazu realizacije Projekta iznositi gotovo 200.000.000,00 kuna.

Dugotrajni postupci javne nabave te ponude koje su, zbog iznimnog porasta cijene građevinskih radova i materijala, značajno iznad procijenjenih vrijednosti izazovi su s kojima se susreću svi centri za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. Iz tog je razloga JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), inicijativa Europske unije koja je pokrenuta s ciljem pružanja potpore novim državama članicama pri razvoju i odobrenju projektnih prijedloga, izdao Smjernice za prilagodbu projekata centara za gospodarenje otpadom i regionalnih sustava gospodarenja otpadom ciljevima kružnog gospodarstva u Hrvatskoj.

Navedenim se dokumentom centrima koji imaju potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz prošlog financijskog okvira EU, a koja trebaju biti iskorištena do kraja 2023. godine, predlaže faziranje projekata izgradnje na način da se u navedenom vremenskom razdoblju izgrade oni dijelovi centara koji, zbog promjena u EU direktiva, neće moći biti financirani iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU (VFO). Na ovaj će se način maksimalno iskoristiti postojeća ugovorena sredstva, ali i ostvariti preduvjeti za dodatno financiranje iz novog VFO-a.

Za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji to konkretno znači da će se u prvoj fazi realizacije Projekta nabaviti i ugovoriti projektiranje cijelog Centra te izgradnja trafostanice koja se spaja na javnu energetsku mrežu, prometnica, obodnog kanala oko odlagališta, upravne zgrade te dijela kazeta odlagališnih ploha. Procijenjena vrijednost nabave za projektiranje i navedene radove je  146.000.000,00 kuna bez PDV-a, a rezultat je analize pristiglih ponuda iz prethodnog postupka javne nabave te trenutnih tržišnih cijena građevinskih radova i materijala. Osim toga, posebnim postupcima javne nabave nabavit će se usluge nadzora te građenja triju pretovarnih stanica za koje su ishođene građevinske dozvole, a koje će se graditi u Sinju i Zagvozdu te na Braču.

– Postupci javne nabave provode se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te zbog zahtjeva za pojašnjenjem od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata i instituta žalbe mi kao Naručitelj ne možemo utjecati na njihovo trajanje. Ali smo poduzeli sve potrebne predradnje, uključujući aktualno prethodno savjetovanje i nadolazeću ex-ante provjeru dokumentacije za postupak javne nabave, ali i analizu ranije pristiglih ponuda te aktualnih cijena u graditeljstvu, kako bismo postupak maksimalno skratili te u čim skorijem roku krenuli s realizacijom. Sve što radimo radit ćemo transparentno i u dogovoru s dionicima te uz kontinuirano informiranje javnosti, jer nam je cilj jedan – izgradnja Centra s modernom tehnologijom obrade otpada čime se štiti okoliš, ali i koji će Općini Lećevica i okolnim općinama donijeti nova radna mjesta – zaključio je Vukorepa.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je bila 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna.