Početna Kaštela Održana 8. sjednica Gradskog vijeća

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća

399
UDIO

U Gradskoj vijećnici 25. srpnja održana je 8. sjednica Gradskog vijeća. Direktor Vodovoda i kanalizacije Tomislav Šuta prisustvovao je sjednici Gradskog vijeća zajedno sa svojim suradnicima kao što je bilo obećano od strane Grada, saslušao je pitanja vijećnika te na iste i odgovarao. Tijekom aktualnog sata vijećnici su postavljali pitanja, a zatim su uslijedile preostale točke dnevnog reda kojih je sveukupno bilo deset.

– Ovo je jedan od najvećih projekata na ovom području koji sa sobom nosi niz izazova. Koncem ovog i tijekom osmog mjeseca planira se i asfaltiranje ulica – rekao je Tomislav Šuta u uvodnom dijelu,  a neke od njih jesu Put Zagoraca i Ulica Gaje Radunića u Kaštel Novom, Sinokoše u Kaštel Lukšiću, Omiška ulica u Kaštel Starom, Gospin put u Kaštel Sućurcu te je dodao – Jedan od svakodnevnih izazova koji se pojavljuju na terenu jesu sami izvođači koji se u pojedinim situacijama ne pridržavaju rokova i neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Projekti A1 i A0 idu svojom dinamikom i očekuje se ispunjenje obveza do početka ljeta 2023. godine, čak i prije samog roka koji je prosinac iste godine.

Vijećnike je zanimao način rada na Aglomeraciji Kaštela – Trogir od strane Vodovoda kao i dinamika izvođenja istih.

Vijećnika Gorana Samardžića zanimalo je što se radi po pitanju nesnosnog smrada fekalija koji je problem zadnjih nekoliko godina,  a na isto pitanje je prije nekoliko godina dobio odgovor da će se smrad smanjiti priključkom većeg broja kućanstava na kanalizacijsku mrežu te što je sa sankcioniranjem građana koji imaju sve uvjete za priključenje,  a ne žele se priključiti. Drugo pitanje odnosilo se na prekoračenje roka koje je određeno ugovorom, odnosno koje su eventualne posljedice istog.

Vijećnica Meri Škopljanac je postavila pitanja koja su se odnosila na samo poskupljenje materijala te hoće li proračunom biti pokriven novi dio mreže, kao i je li Strabag zbog razlike u cijeni zatražio da mu se plati dodatno te je li sve to pokriveno ugovorom, kao i kasne li isplate Strabag-u.

Vijećnik Teo Antunović se osvrnuo na asfaltiranje ulica koje su gotove, a još uvijek se čeka na isto, primjerice Gospin put u Kaštel Sućurcu te zaustavljanje radova na pojedinim dionicama kao i otvorene šahte koje predstavljaju opasnost.

Vijećnik Željan Jurlin je postavio pitanje odgovornosti za ne dovršetak cesta, primjerice Gospinog puta te šahte koje su otvorene, puknute,  a nema znaka opasnosti ili nisu sanirane.

Vijećnica Milija Baldić-Lukšić se također osvrnula na ispuštanje fekalija, pitanje odgovornosti koje se odnosi na završenu ulicu, a uočeni su nedostatci na istoj te koja dokumentacija je potrebna za početak radova u ulicama.

Zašto se po završetku radova dugo čeka na priključak kućanstva na  kanalizaciju, koliko će posto građana biti spojeno na vodu i kanalizaciju završetkom projekta, koji dijelovi grada Kaštela neće biti spojeni i što s tim građanima Kaštela, kakvo je stanje za vodu za stanovnike uz Malačku – zanimalo je vijećnika Marija Serajlića, a postoji li model kažnjavanja izvođača radova, što je sa starim priključcima te na koji način će se oni priključiti Aglomeraciji – zanimalo je vijećnika Komljena.

Vijećnik Josip Berket je predložio da se vijećnicima odgovori pisanim putem na postavljena pitanja do slijedećeg Gradskog vijeća.

Direktor Tomislav Šuta je potvrdio da će na sva pitanja odgovoriti pisanim putem.

Gradonačelnik Denis Ivanović je istaknuo dobru svakodnevnu komunikaciju s Vodovodom te dodao da zainteresirani građani mogu osim četvrtkom, a sada i utorkom u vremenu od 10 do 12 sati u prizemlju zgrade bivše Kemijske škole dobiti potrebne informacije o radovima na projektu kod službenika Vodovoda.