Početna Kaštela Održana 10. sjednica Gradskog vijeća

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća

83
UDIO

Dana 30. studenog, u Gradskoj vijećnici, održana je 10. sjednica Gradskog vijeća sadržana od dvadeset osam točaka dnevnog reda. Jedna od bitnijih točaka bio je proračun za 2023. godinu u iznosu od 29,4 milijuna eura.

Radi se o konsolidiranom proračunu i u njega su uključeni svi proračunski korisnici – Gradska knjižnica Kaštela, Muzej grada Kaštela, Javna Ustanova Športski objekti Kaštela, Razvojna agencija grada Kaštela i vrtići Kaštela. Porezi i prirezi, komunalne naknade i doprinosi i u sljedećoj godini su izvor prihoda.

Uz proračun, Vijećnici su prihvatili i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – veljača 2022. godine. U izlaganju, predstavljeni su i projekti za sljedeću, 2023. godinu. Vijećnik Anto Komljen pohvalio je rad gradonačelnika Denisa Ivanovića jer su projekti, kako je kazao, realizirani ili započeti, vidljivi na svakom koraku.

Usvojen je i prijedlog odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje i udovice poginulih branitelja Domovinskog rata, kao i odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za umirovljenike i nezaposlene povodom Božića.

Zatim, usvojeni su i programi javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, u predškolskom odgoju, obrazovanju, sportu, tehničkoj kulturi, kulturi te program javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica. Također, prijedlozi programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, prijedlozi programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja te korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada.

Usvojena je i analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada te prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite, kao i Plan mreže dječjih vrtića na području grada, potom i prijedlozi odluka o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana grada, o načinu podnošenja prijedloga i peticija od strane građana, o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, o osnivanju Kulturnog vijeća te prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu.