Početna Kaštela Javni poziv za izbor članova Kulturnog vijeća

Javni poziv za izbor članova Kulturnog vijeća

87
UDIO

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Kaštela, a u svezi s odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i članka 58. Statuta Grada Kaštela, gradonačelnik Grada Kaštela objavljuje  JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Kaštela.

Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Kaštela.

Za članove Kulturnog vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture. Odluku o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća donosi gradonačelnik. Članovi Kulturnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća, s traženom dokumentacijom, podnose se osobno ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac 21212, s naznakom: „Prijedlog kandidata za člana Kulturnog vijeća Grada Kaštela – ne otvaraj“.

Javni poziv