Početna Hrvatska Ovako će izgledati cjelodnevna nastava. Novi predmeti, velike promjene. Evo detalja

Ovako će izgledati cjelodnevna nastava. Novi predmeti, velike promjene. Evo detalja

240
UDIO
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

UČENICI u školama koje će ući u eksperiment cjelodnevne škole umjesto Prirode i društva slušat će Prirodoslovlje dvaput tjedno do šestog razreda te Društvo i zajednicu jedanput tjedno do četvrtog razreda, stoji u nacrtu kurikuluma koji je resorno Ministarstvo uputilo u e-savjetovanje.

Naime, Priroda i društvo podijelit će se na ta dva nova multidisciplinarna predmeta, a uz njih će učenici u eksperimentalnim školama od jeseni, kada kreće taj projekt, slušati još nekoliko novih predmeta – Svijet i ja, Informacijske i digitalne kompetencije te Praktične vještine.

Obilježja reljefa i voda zavičaja, tradicijske regije i županije te prirodnogeografskih regija Hrvatske, ali i životni uvjeti, međudjelovanja živih bića i životnih uvjeta, poremećaji ravnoteže u prirodi, zaštita prirode i prirodne baštine kao i prirodni ciklusi temelj su poučavanja nastavnih predmeta Prirodoslovlje i Društvo i zajednica, stoji u nacrtu kurikuluma Prirodoslovlje.

Prirodoslovlje 70 sati godišnje

Predmet Prirodoslovlje, koji integrira spoznaje biologije, fizike, kemije i fizičke geografije, izvodit će se ukupno 70 sati godišnje.

Svrha učenja tog nastavnog predmeta je, kako je istaknuto, razumijevanje svijeta u kojem živimo, važnosti raznolikosti koje ga čine održivom cjelinom, obrazaca koji omogućavaju životne procese i nužnosti energije za funkcioniranje svih procesa na Zemlji.

Kurikulum Prirodoslovlja organiziran je u tri makrokoncepta (područja) koji su međusobno prožimaju i nadopunjuju: Organiziranost prirode, Procesi i međudjelovanja te Energija.

U makrokonceptu Organiziranost prirode objašnjava se ustrojstvo prirode kako bi učenici razumjeli da u svim njenim dijelovima postoji sklad i red, ističe se u nacrtu.

Osnovne zakonitosti prirode moguće je objasniti samo uz proučavanje prirodnih pojava i procesa koje povezuju neživu i živu prirodu, a koji se objašnjavaju kao dio makrokoncepta Procesi i međudjelovanja.

Sve u prirodi pokreće energija, koja uvjetuje i njenu organiziranost, pa se spoznaje iz makrokoncepta Energija povezuju s procesima i međudjelovanjima koji se odvijaju unutar ustrojstvenih razina i među njima.

Društvo i zajednica 35 sati godišnje

Za predmet Društvo i zajednica predviđeno je, prema nacrtu kurikuluma koji je u savjetovanju do 23. svibnja, ukupno 35 sati godišnje. Predmetnim kurikulumom obuhvaćena su tri ključna koncepta: Društvo i zajednica u prostoru, Društvo i zajednica u vremenu te Pojedinac u društvu i zajednici.

Koncept Društvo i zajednica u prostoru pridonosi, kako je navedeno u nacrtu kurikuluma, razvoju prostornoga mišljenja, a time i stjecanju temeljnih kompetencija potrebnih za život i snalaženje u prostoru te za organizaciju prostora.

Konceptom Društvo i zajednica u vremenu učenik stječe kompetencije važne za snalaženje u vremenu i organizaciju određenih vremenskih intervala te za razumijevanje društvenih događanja u prošlosti i sadašnjosti.

Treći koncept Pojedinac u društvu i zajednici usmjeren je prije svega na razumijevanje uloge pojedinca u društvu i zajednici, njihove međuovisnosti i međusobnih utjecaja.

izvor: index.hr