Početna Kaštela Sazvana 14. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 14. sjednica Gradskog vijeća

178
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 14. lipnja (srijeda) 2023. g. u 10 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 32 točke.

 1. Izvješće Mandatne komisije

– Izvjestitelj: Mili Novak, predsjednik Mandatne komisije

 1. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2023. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Zeleno i modro d.o.o.

– Izvjestiteljica t. 4. i t. 5.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda

 1. Prijedlog 1. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

– Izvjestitelj: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

 1. Prijedlog 1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2023. godinu

– Izvjestitelji: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu i Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

 1. Prijedlog odluke o kupovini čest. zem. 1823/5 k.o. Kaštel Štafilić
 2. Prijedlog odluke o prodaji 1628/5483 dijela kat. čest. zem. 1585, čest. zem. 1586/6 i čest. zem. 1586/7 sve k.o. Kaštel Sućurac u vlasništvu Grada Kaštela uz provedbu javnog natječaja
 3. Prijedlog odluke o kupovini stana u zgradi označenoj kao čest. zgr. 232 k.o. Kaštel Kambelovac (Stara škola)
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela

– Izvjestitelj t. 8. do 12.: Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

 1. Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kaštela od roditelja – korisnika usluga
 2. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja
 3. Prijedlog odluke o financiranju nabave radnih materijala za učenike osnovnih škola na području Grada Kaštela u školskoj godini 2023./2024.

– Izvjestiteljica t. 13. do t. 15.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

 1. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu

– Izvjestiteljice: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove i Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove  Europske unije

 1. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2023. godinu
 2. Prijedlog 1. izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu
 3. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2023. godinu
 4. Prijedlog 1. izmjena i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2023. godinu
 5. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu

– Izvjestiteljica t. 17. do t. 21.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

 1. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2023. godinu

– Izvjestitelji: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove i Ivica Škopljanac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinu

 1. Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2023. godinu

– Izvjestiteljica: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

 1. Prijedlog odluke o javnom redu i miru
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Kaštela
 5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Kaštela
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o reklamiranju na području Grada Kaštela

– Izvjestiteljica t. 24. do t. 30.: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i  fondove  Europske unije

 1. Izvješće o provedbi Eko projekta na području Grada Kaštela

-Izvjestiteljica: Tina Runjić Ćuk, ravnateljica agencije Eko-kaštelanski zaljev

 1. Informacija o sigurnosnim uvjetima na području Grada Kaštela za 2022. godinu

-Izvjestitelj: Neno Gudelj, načelnik Policijske postaje Kaštela

Materijali za točku 1. će biti naknadno dostavljeni.

Poveznice