Početna Kaštela Održana 14. sjednica Gradskog vijeća

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća

115
UDIO

Dana 14. lipnja, u Gradskoj vijećnici, održana je  14. sjednica Gradskog vijeća sadržana od trideset dvije točke dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, uslijedila su vijećnička pitanja, između ostalih, o asfaltiranju ulica koje nisu vezane uz aglomeraciju te o upisima djece u kaštelanske vrtiće .

Nedavno je održan sastanak kako bi se popratili određeni problemi te se došlo do zaključka kako najviše problema izazivaju prekopi telekomunikacija jer ne vraćaju ulicu u prvobitno stanje. Građani to mogu prijaviti putem dežurnih telefona komunalnih redara kao i na e-mail adrese djelatnika objavljene na stranicama Grada.

Građani mogu podnijeti zahtjev za asfaltiranje ulica koji nisu dio projekta Aglomeracije predstavnicima Mjesnih odbora koji će te zahtjeve proslijediti Upravnom odjelu Grada na daljnje rješavanje.

Dječji vrtić “Kaštela” već drugu godinu zaredom provodi elektronske upise na državnoj razini. Detaljne upute za upis su objavljene uz Javni natječaj, dio roditelja je imao određenih poteškoća pri prijavama. Po završetku natječaja, nadležni vrtić ima pristup uvidu u dokumentaciju, nikako prije – kazala je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Antonia Kljaić te dodala kako Grad sudjeluje i sufinanciranjem vrtića gradova Solina i Trogira kako bi se broj neupisane djece sveo na minimum.

Grad ima u planu i gradnju novog vrtića, a trenutno se radi na dogradnji vrtića Trešnjice i Višnjice.

Jednoglasno je usvojena deseta točka dnevnog reda o kupnji stana u zgradi označenoj kao č. zgr. 232 k.o. Kaštel Kambelovac za izgradnju vrtića.

Kako se ne bi podizala cijena vrtića roditeljima radi troškova inflacije i poskupljenja, Grad je podigao iznos sufinanciranja svakog djeteta na 225 eura sa dosadašnjih 200 eura te time opteretio proračun na godišnjoj razini za dodatnih 245 tisuća eura godišnje.

Vijećnik Josip Berket je iznio prijedlog kojim sugerira Gradu kupnju imovine za škole i vrtiće te da Grad u konačnici postane Osnivač osnovnih škola na području Kaštela.

Grad će nastaviti financirati nabavu radnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Kaštela, a u sklopu programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, financirati će i dodatna dva liječnika tijekom turističke sezone.

Rebalansom proračuna ukupni prihodi i primici se povećavaju za 2.393.215 eura, što je 8,15 posto više nego izvorni plan., a ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za iznos od 2.785.184 eura, što je za 9,51 posto više nego izvorni plan. Ukupni konsolidirani višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 291.969,49 eura

Povećavaju se materijalni rashodi za ukupno 476.678 eura, među njima sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba za 130 tisuća eura, djelatnosti Vlastitog pogona za 131.300 tisuća eura te za održavanje nerazvrstanih cesta za 50 tisuća eura.

U tijeku je priprema projekata odvodnje i vodoopskrbe na područjima grada koji nisu obuhvaćeni projektom aglomeracije Kaštela – Trogir.

Agencija EKO kaštelanski zaljev rješava imovinsko pravne odnose za zahvate predviđene projektom aglomeracija. Radovi na ugovorima A0 i A1 su pri kraju, a imovinsko pravni odnosi su rješavani sukladno dinamici izvođenja radova i nisu bili prepreka tijekom izvođenja istih – kazala je ravnateljica Tina Runjić Ćuk te dodala kako je trenutno stanje riješenosti imovinsko pravnih odnosa na paketu B preko 80 posto, a za nadogradnju uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Divulje 100 posto.

U sklopu realizacije EKO projekta u protekle dvije godine završeno je više projekata izgradnje vodne infrastrukture ukupne vrijednosti oko 4,25 milijuna eura bez PDV-a.

Između Grada, Agencije EKO Kaštelanski zaljev i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. sklopljen je Ugovor o financiranju projektne dokumentacije čija je ukupna vrijednost sa svim dodacima  349.845,19 €.

U odnosu na prethodnu godinu, broj kaznenih djela je smanjen za 12 posto, a kada su u pitanju zapljene droga, evidentirano je smanjenje broja zapljena u odnosu na petogodišnji prosjek za 3 posto.

Svakodnevno smo svjedoci poboljšanja prometne infrastrukture, ali i policijskog nadzora prvenstveno na prevenciji i sankcioniranju najtežih kršenja prometnih propisa (brzina i alkohol). Nazočnost policijskih službenika kao i sve veći broj uređaja koji mjere brzinu i snimaju prekršitelje zasigurno će dovesti do poboljšanja stanja sigurnosti u prometu – kazao je načelnik policijske postaje Kaštela Neno Gudelj.

Vijećnik Mario Sarajlić iz Akcije mladih i Nezavisne liste mladih svoj mandat je stavio u mirovanje, a zamijenit će ga Jure Ugrina.

Na sjednici su usvojene sve točke dnevnog reda.