Početna Kaštela Održana 15. sjednica Gradskog vijeća

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća

277
UDIO

Dana 24. srpnja, u Gradskoj vijećnici, održana je  15. sjednica Gradskog vijeća sadržana od dvanaest točaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, uslijedilo je sat vremena vijećničkih pitanja.

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o davanju Reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Zeleno i modro kao i akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Kaštela za razdoblje od 2022.-2024. godine kojim će se, ukoliko se realizira provedba svih planiranih mjera, ostvariti smanjenje emisija CO.

Prijedlogom odluke komunalnog doprinosa se predlaže povećanje jedinične vrijednosti istoga.

U pojedinim ulicama i naseljima od donošenja važeće Odluke o komunalnom doprinosu izgrađena je kanalizacija, pojedine ulice su asfaltirane, odnosno veliki broj ulica je bolje uređen i opremljen komunalnom infrastrukturom. Komunalni doprinos sukladno zakonu koristi se samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture, a također je činjenica da su troškovi građenja komunalne infrastrukture značajno narasli. Iz svih navedenih razloga opravdano je i potrebno povećati jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za sve tri zone.

Razlike u odnosu na važeću odluku o komunalnom doprinosu pročitajte ovdje .

Usvojen je i Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela kao i Godišnje izvješće o stanju trgovačkog društva Zeleno i modro za 2022. godinu iz kojeg je vidljivo kontinuirano smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i kontinuirano povećanje količine svih frakcija odvojeno skupljenog otpada.

 „U usporedbi s količinom odvojeno sakupljenog komunalnog otpada iz 2021. godine ostvareno je povećanje stope odvajanja za 22 posto u odnosu na prethodnu 2021. godinu. Ukupan broj korisnika usluge je 15.059, od toga 13.859 korisnika spada u kategoriju kućanstva (domaćinstva), 1.200 korisnika spada u kategoriju koja nije kućanstvo“ – kazao je Alen Lučić, direktor Zeleno i modro.

Gradsko vijeće usvojilo je i Prijedlog odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost kao i Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Uvođenjem eura kao službene valute u Hrvatskoj, ukazala se potreba za konvertiranjem kunskih iznosa u eure iz Statuta Grada Kaštela pa je na današnjoj sjednici usvojen Prijedlog statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Kaštela te za istu nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada.