Početna Hrvatska Roditelji će ubuduće izostanak učenika iz škole moći opravdati i putem aplikacije...

Roditelji će ubuduće izostanak učenika iz škole moći opravdati i putem aplikacije “e-Dnevnik”

237
UDIO
Davor Puklavec/PIXSELL

Digitalna aplikacija “e-Dnevnik” ubuduće bi trebala biti obvezna za sve škole kao obvezna pedagoška dokumentacija za vrednovanje učenika i evidenciju rada učitelja odnosno nastavnika, a putem nje ubuduće bi roditelji mogli opravdavati izostanak učenika.

Ta bi se mogućnost odnosila na izostanke do tri dana za koje nije potrebna liječnička potvrda, a predlaže to Ministarstvo znanosti i obrazovanja izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje je uputilo o javnu raspravu, a u saborsku raspravu bile bi upućene u hitnoj proceduri budući da ih je potrebno donijeti do kraja godine.

 

Mogućnost upisa u osnovnu školu elektroničkim putem

Uvodi se i mogućnost upisa u osnovne škole elektroničkim putem, što će pridonijeti bržem, dostupnijem i jednostavnijem upisu djece, a ukida se i sva papirnata evidencija (matična knjiga i ljetopis škole) te bi se vodila u digitalnom obliku, uz obvezu trajnog čuvanja postojećih papirnatih evidencija.

Nastava u kući ubuduće bi se mogla organizirati na prijedlog liječnika školske medicine, što trenutno nije moguće, a mogla bi se provoditi kontaktno, kao i do sada, ili nastavom na daljinu uz odobrenje Ministarstva, a kako bi se omogućilo pravo na obrazovanje učenika s većim motoričkim teškoćama ili kroničnim bolestima.

Kako bi se postigla viša razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda, obvezno bi bilo uvođenje potpomognutoga i obogaćenog učenja u osnovnim školama, no s odgodom primjene te odredbe do trenutka kada sve škole budu radile u jednoj smjeni i imale cjelodnevnu školu.

Prema podacima iz službene baze podataka (“Školski e-Rudnik”), objašnjava Ministarstvo, oko 60 posto učenika zbog nedostatnih infrastrukturnih uvjeta pohađa osnovne škole koje rade u dvije ili tri smjene što predstavlja organizacijski problem za produljenje boravka učenika u osnovnoj školi na nacionalnoj razini.

Propisuje se i da konačni prijedlog mreže školskih ustanova, a na temelju prijedloga osnivača, izrađuje Ministarstvo te je i donosi uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije. Prema sadašnjim odredbama mrežu donosi Vlada na prijedlog Ministarstva, što je onemogućavalo brze promjene i optimizaciju sustava.

Dosadašnja mreža školskih ustanova uz popis postojećih osnovnih škola obuhvaćala je i pripadajuća upisna područja, što je onemogućavalo racionalizaciju postojećih infrastrukturnih kapaciteta te se izmjenama predlaže i da se mrežom školskih ustanova više ne propisuju upisna područja, već se osnivačima školskih ustanova omogućuje da ih samostalno utvrđuju.

Time će se mreža školskih ustanova i njezina upisna područja moći brže optimizirati sukladno postojećim potrebama, objašnjava Ministarstvo.

Zbog suvremenih pristupa poučavanju, kojima je cilj uspješnije usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda i međupredmetnih tema te postizanje boljih rezultata, škola će ubuduće moći zatražiti provođenje eksperimentalnih programa uz preduvjet kadrovskih i prostornih kapaciteta.

Kako bi se to postiglo, izmjenama Zakona za potrebe provođenja eksperimentalnoga programa omogućuje se zapošljavanje radnika na ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju toga programa, ali ne duže od šest godina.

 

Odredbe radi zaštite djece od spolnog zlostavljanja

Kako bi se zaštitilo prava djece i omogućilo ravnateljima škola da privremeno s radnog mjesta udalje osobu za koju saznaju da je protiv nje podnesena kaznena prijava za neko od djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, izmjenama se propisuje da je ravnatelj dužan osobu privremeno suspendirati, uz pravo na naknadu plaće u visini pune mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova, do zaprimanja dokaza da je protiv osobe pokrenut kazneni postupak ili odbačena kaznena prijava.

Također, ako školska ustanova zaprimi dokaz da je protiv osobe koja je zaposlena u školskoj ustanovi pokrenut i vodi se kazneni postupak, osobu će udaljiti od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude upravo na nadoknadu plaće u visine dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljavanja od obavljanja poslova.

 

Omogućava se veća zapošljivost

Trenutačno je propisano da učiteljima i nastavnicima ugovor o radu prestaje istekom školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što nije omogućavalo njihovo zapošljavanje nakon stjecanja uvjeta za mirovinu te se izmjenama omogućava veća zapošljivost, pogotovo stručnih učitelja i nastavnika u deficitarnim zanimanjima.

Ravnatelju škole omogućilo bi se tako da, ako se na natječaj ne javi stručna osoba, može u radni odnos bez natječaja primiti stručnu osobu u mirovini na određeno vrijeme od godinu dana, s mogućnošću produljenja ugovora na određeno vrijeme za dodatnih godinu dana, ali ne dulje od 67. godine života.

Radni odnos mogao bi se zasnovati na određeno vrijeme i s osobom koja je tijekom studija bila korisnik posebne državne stipendije Ministarstva za STEM nastavničke studijske programe (koja iznosi 600 eura mjesečno) i koja je, sukladno uvjetima stipendiranja, preuzela obavezu rada u školi, a na taj se način osigurava stručno izvođenje nastave.

Omogućava se i, na temelju vlastitog zahtjeva, mogućnost prelaska radnika koji je zaposlen u školskoj ustanovi na neodređeno vrijeme u drugu školsku ustanovu, a temeljem sporazuma ravnatelja tih škola.

izvor: novilist.hr