Početna Kaštela Obavijest maslinarima

Obavijest maslinarima

1609
UDIO

Iz Savjetodavne službe poručuju: –
Nakon obavljene rezidbe maslina, a prije najavljenih oborina koje se očekuju tijekom sljedećeg tjedna, preporučamo obaviti tretiranje protiv paunovog oka ( Spilocaea oleagina), pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau Z, Nordox 75 WG ili Neoram WG).

Pripravci na osnovi bakra ujedno dezinficiraju rane nastale rezidbom te smanjuju širenje bakterijske bolesti raka masline (Pseudomonas syringae pv. savstanoi).

Obilaskom maslinika na lokalitetima sa slabijim prozračivanjem, u blizini šuma ili vodotokova uočena je značajnija zaraza paunovim okom posebno na sortama Oblici i Levantinki.

U takvim maslinicima prednost dati pripravcima Stroby WG ili Nativo 75 WG ili Difcor.

 

Zaštitu provesti  po mirnom vremenu, prije najavljenih oborina  prema uputama proizvođača.Profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obvezan je  voditi i čuvati evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja najmanje tri godine, a ambalažu zbrinuti na propisani način.