Početna Kaštela Kreativno proljeće u Kaštelima

Kreativno proljeće u Kaštelima

U Kaštel Gomilici, u utorak, 18.travnja s početkom u 19:30h, ispred kule Kaštilac, službeno će se otvoriti kulturni događaj naziva “Kreativno proljeće u Kaštelima”.

1877
UDIO

U Kaštel Gomilici, u utorak, 18.travnja s početkom u 19:30h, ispred kule Kaštilac, službeno će se otvoriti kulturni događaj naziva “Kreativno proljeće u Kaštelima”.

Radi se o događaju koji će u periodu od 18.travnja do 1.lipnja obuhvatiti razna društvena i kulturna zbivanja u Kaštelima, pod jednu cjelinu. Izložbe, predavanja o vinogradarstvu i kulturnoj baštini Grada, natječaj za najljepše perivoje, gospodarski forum, predstave, radionice, fešte..sve su to događaji koji će u predsezoni obogatiti turističku sliku grada Kaštela. 
Na samom otvaranju događaja u utorak, predstaviti će se projekt “Ulica Kaštelanskog crljenka”. Takozvana ulica putevima i ulicama uz morsku obalu protezati će se od Kaštilca u K.Gomilici do Kule Nehaj u Štafiliću. Plan je da se obilježi i ostavi trajan spomen na Kaštelanski crljenak, stoga se planira izraditi i cjeloviti prikaz ulice da se označe posebne lokacije i događanja, i da sve u ulici i oko nje bude povezano sa kulturom i tradicijom.

Cilj projekta Kreativno proljeće je da se uključe kreativne i kulturne industrije u formiranju turističke ponude grada sa ciljem da projekt kao takav dugoročno doprinese razvoju kulturnog identiteta grada kao turističkog odredišta.

Organizator događaja je Grad Kaštela u suradnji sa Javnom ustanovom za koordinaciju i razvoj-RERA SD, a suorganizator je Turistička zajednica Kaštela.

Kreativno proljeće – raspored događanja