Početna Kaštela Kaštelani – upišite djecu u vrtiće od 22. svibnja

Kaštelani – upišite djecu u vrtiće od 22. svibnja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“  donijelo je Odluku o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica DV „Kaštela“za pedagošku godinu 2017/2018.

2388
UDIO

UPIS SE PROVODI ZA JASLIČNE I REDOVITE VRTIĆKE PROGRAME I TO:

 • JASLICE (DJECA OD NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA)
 • 10 SATNI REDOVNI PROGRAM
 • 6 SATNI REDOVNI JUTARNJI PROGRAM
 • 6 SATNI REDOVNI POPODNEVNI PROGRAM

 Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 22. svibnja 2017. do 26. svibnja 2017.g. od 08:30 do 18:30 u DV “Maslina”.

ZA UPIS DJECE RODITELJI SU DUŽNI DOSTAVITI:

 1. OSNOVNI DOKUMENTI

– zahtjev za upis – podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen prema odredbama Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece, a dostupan je na mjestu upisa ili se može preuzeti na web stranici vrtića www.dv-kastela.hr,

– Upitnik za roditelje – ispunjen na posebnom obrascu a dobiti će se na mjestu upisa ili se može preuzeti na web stranici vrtića www.dv-kastela.hr

– RODNI LIST DJETETA (preslik)

– DOKAZ O PREBIVALIŠTU ZA OBA RODITELJA (preslika osobnih  iskaznica oba roditelja )

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ- STARATELJ DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU (čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA, DJECA ZAPOSLENIH SAMOHRANIH RODITELJA

 1. potvrda o radnom statusu roditelja-Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis ( e- radna knjižica)
 2.  preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti
 3. ( za privatne poslodavce) ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
 4.  potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta ne  starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
 5. preslika Ugovora o radu (za pomorce), dokaz o statusu poljoprivrednika  i sl.
 6. rješenje HZZO o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust

DJECA SAMOHRANIH ZAPOSLENIH RODITELJA

 • dokaz o razvodu braka ili pokrenutoj brakorazvodnoj parnici
 • smrtni list za preminulog roditelja
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)

DJECA U GODINI PRIJE POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU

 • preslika  rodnog lista djeteta

DJECA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA

 • sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

DJECA RODITELJA INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 • rješenja mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata

DJECA U OBITELJI S TROJE ILI VIŠE MALOLJETNE DJECE

 • preslike rodnih listova ostale djece

DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

 • preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 • nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela

Za točnost podataka iz dostavljenih dokumenata za ostvarivanje prednosti,  odgovara podnositelj zahtijeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podatka iz priloženih dokumenata  Povjerenstvo može obaviti provjeru.

Podnositeljima  zahtjeva koji ne prilože odgovarajući dokument ili prilože dokument koji nema formalnu ispravnost a na koji su se pozvali u zahtjevu, neće se dodijeliti  bodovi za prednost pri upisu.

 1. Povjerenstvo za provedbu  upisa djece dužno je završiti postupak, te oglasiti  rezultate upisa na oglasnim pločama svih svojih objekta i na web stranici:  dv-kastela.hr  u utorak 6. lipnja 2017.g.
 2. Podnositelji koji nisu zadovoljni rješenjem Komisije za upis imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana oglašavanja rezultata upisa, odnosno do lipnja 2017. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću DV „Kaštela“,  poštom ili  putem protokola DV „Kaštela“ na adresu Kaštel Stari, Ulica Biranj 13.
 3. Upravno vijeće dužno je o prigovorima roditelja ili skrbnika odlučiti u roku od 8 dana od dana isteka roka za zaprimanje prigovora, odnosno do  lipnja 2017.

Odluka o provođenju postupka upisa djece ped.godina 2017-18