Početna Kaštela Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za...

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela

846
UDIO

Gradonačelnik Grada Kaštela donosi Odluku o provedbi javnog uvida u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela. Javni uvid će se provoditi od 22. studenog 2018. i trajat će do 6. prosinca 2018. godine. Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Grad Kaštela ne može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države bez donošenja Programa.

Glavni ciljevi koji se žele postići donošenjem Programa su:

  • efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,
  • okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
  • povećanje proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta,
  • usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama.

Programom se ne mogu umanjivati proizvodno-tehnološke cjeline koje su u funkciji proizvodnje, osim iznimno za dodjelu zamjenskog zemljišta u postupcima povrata oduzete imovine. Proizvodno-tehnološka cjelina označava dio katastarske čestice, jednu katastarsku česticu, skup dijelova katastarskih čestica ili skup katastarskih čestica neposredno povezanih u jednu cjelinu radi racionalnije proizvodnje.