Početna Kaštela Poziv za prijavu na program obrazovanja „EU škola“

Poziv za prijavu na program obrazovanja „EU škola“

981
UDIO

 

Grad Kaštela će s Javnom ustanovom RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije tijekom  lipnja 2019. godine prirediti ciklus obrazovanja pod nazivom  „EU ŠKOLA“ – program obrazovanja za upravljanje programima i projektima financiranim iz bespovratnih sredstava Europske Unije.

„EU ŠKOLA“ namijenjena je javnim korisnicima Grada Kaštela koje žele osposobiti svoje zaposlenike konkretnim praktičnim znanjima za pripremu projektne dokumentacije, dobivanje nepovratnih EU sredstava i provedbu projekata sukladno EU pravilima.  Pristup i metode izvođenja programa zasnivaju se na radu u malim skupinama, individualnom radu s polaznicima, raspravama i praktičnim vježbama u izradi metoda analiza, osmišljavanju projekta i izradi projektnog prijedloga.

Edukacija se provodi kroz četiri modula u razdoblju od 03. – 14. lipnja u Gradskoj vijećnici Grada Kaštela.

Modul 1 – Uvod u Kohezijsku politiku EU i priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova

Modul 2 – Vještine upravljanja projektnim ciklusom

Modul 3 – Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU

 Modul 4 – Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (nacionalno zakonodavstvo)

Broj polaznika je ograničen na grupu od 25 polaznika.

Polaznici se prijavom obvezuju na prisustvovanje na minimalno 80% predviđenih sati edukacije, što čini preduvjet za izdavanje certifikata o pohađanju.

Za prijavu na edukaciju potrebno je dostaviti životopis, motivacijsko pismo i prijavni obrazac za edukaciju. Prijavni obrazac za edukaciju nalazi se u privitku ovog poziva.

Prijave (potvrđene od čelnika tijela) sa životopisom, motivacijskim pismom i obrascem za prijavu projekta molimo poslati putem elektroničke pošte na marijana.miserda-bajic@kastela.hr ili marija.sokol@kastela.hr  najkasnije do utorka, 31. svibnja 2019.g.

U privitku možete preuzeti prijavni obrazac

Prijavni obrazac EU škola