Početna Kaštela Obavijest ugostiteljima te korisnicima javnih površina i pomorskog dobra za postavljanje ugostiteljskih...

Obavijest ugostiteljima te korisnicima javnih površina i pomorskog dobra za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata).

703
UDIO

Kako bi utjecali na ugostitelje da svojim ugostiteljskim terasama pridonesu lijepom, urednom i ujednačenom izgledu Grada Kaštela na snagu je stupila nova Odluka o dodjeli na korištenje javnih površina („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 12/19) u kojoj je definiran izgled ugostiteljskih terasa koji se odnosi na podeste, tende, suncobrane i nadstrešnice.

Obavještavaju se svi korisnici javnih površina da se usklade s važećom Odlukom o dodjeli na korištenje javnih površina („Službeni glasnik Grada Kaštela 12/19) na način da izgled svojih štekata (naglasak je na sjenila za sunce,  boje suncobrana i tendi) prilagode člancima 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14.  Odluke.

Korisnici su dužni prilagoditi se Odluci do iduće sezone 2020. godine odnosno do 1.travnja 2020.

Grad Kaštela obavještava zainteresirane korisnike koji obavljaju djelatnost na pomorskom dobru i koji u idućoj godini (2020.) žele ishodovati koncesijsko odobrenje da se zahtjevi podnose stupanjem na snagu te danom objave Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Kaštela za 2020.godinu u službenom glasniku Grada Kaštela, a koji se može očekivati tijekom siječnja 2020. godine.

Također na snazi je novi Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne uključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra na području Grada Kaštela („Službene stranice Grada Kaštela“ br. 5/19, 22/19), a koje su se isti dužni pridržavati.

Podnositelji zahtjeva za koncesijsko odobrenje dužni su priložiti:

– dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),

– dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,

– dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,

– dokaz o sposobnosti brodice/brodice za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom),

– preslik i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev,

– potvrdu upravnog odjela Grada Kaštela o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja,

– izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Grada Kaštela za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem,

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete te eventualne troškove ovrha.

Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine potrebno je dostaviti idejno rješenje kioska ili skicu sredstva.

Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine isti podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za jedno isto sredstvo na istoj mikrolokaciji. Ako se radi o istoj katastarskoj čestici koja se dijeli na mikrolokacije istok i zapad, podnositelji zahtjeva za isto sredstvo mogu zatražiti koncesijsko odobrenje ili za istok ili za zapad.

O zahtjevima odlučuje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja po redoslijedu zaprimanja.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Zahtjevi koji su ispunili sve uvjete i dostavili potrebnu dokumentaciju, te im Vijeće odobri zahtjev, dužni su uplatiti naknadu za koncesijsko odobrenje u ostavljenom roku.

Naknada se plaća unaprijed u cijelosti.

Po uplaćenoj naknadi podnositelj zahtjeva dobiti će koncesijsko odobrenje.