Početna Kaštela Odluka o odabiru programa/projekata u kulturi te raspodjeli financijskih potpora u 2022....

Odluka o odabiru programa/projekata u kulturi te raspodjeli financijskih potpora u 2022. godini

462
UDIO

Ovom Odlukom raspodjeljuju se financijska sredstava za sufinanciranje odabranih programa/projekata koji su prijavljeni na Javni poziv za predlaganje programa/projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2022. godini, sukladno Programu javnih potreba grada Kaštela u kulturi za 2022. godinu.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove objavio je 16. prosinca 2021. godine Javni poziv za predlaganje programa/projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2022. godini. Rok za prijavu programa i projekata bio je do 16. siječnja 2022. godine. Prispjele programe i projekte u kulturi ocjenjivali su Kulturno vijeće i Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Grada Kaštela.

Sukladno procijeni kvalitete prijavljenih programa i projekata, njihovom značenju i doprinosu kulturi grada Kaštela sufinanciranje programa i projekata u kulturi u 2022. godini odvijat će se kako je navedeno u tablici u privitku, koja je sastavni dio ove odluke.

Sa svakim prijaviteljem odabranih programa/projekata, zaključit će se ugovor o financijskoj potpori, koji će regulirati međusobne odnose, prava i obveze kod realizacije dodijeljenih proračunskih sredstava (iznos potpore, dinamika trošenja, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i potrošenim sredstvima, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.).

Grad Kaštela kao davatelj financijske potpore provodit će kontrolu potrošenih sredstava iz proračuna Grada.

Nakon provedenog programa ili projekta korisnici financijskih sredstava obvezni su dostaviti izvješće o provedbi, koje se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o potrošenim sredstvima. Korisnici financijskih sredstava iz proračuna Grada, obvezni su i javno objaviti godišnji financijski izvještaj na svojim mrežnim stranicama ili na drugi odgovarajući način obavijestiti širu javnost.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljena je u Službenom glasniku Grada Kaštela.

RASPODJELA sredstava udruga u kulturi za 2022. godinu ODLUKA_GRADONACELNIKA_o_sufinanciranju_projekata_u_kulturI 2022