Početna Kaštela Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeća

320
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 27. lipnja (ponedjeljak) 2022. g. u 11 sati u Gradskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 41 točke.

 1. Izvješće Mandatne komisije

– Izvjestitelj: Mili Novak predsjednik Mandatne komisije

(Napomena: Materijal će biti naknadno dostupan)

 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu

– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu   prihoda

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

– Izvjestitelj: Ivica Škopljanac,  pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za komunalno  gospodarstvo i imovinu

 1. Prijedlog 1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

      – Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

 1. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2022. godinu
 2. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2022. godinu
 1. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2022. godinu
 2. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu
 3. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu
 4. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2022. godinu
 1. Prijedlog  1. Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2022. godinu

      – Izvjestiteljica od  t.7. do  t. 13.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

 1. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2022. godinu
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu
 3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

– Izvjestiteljica t. 15. i t. 16.: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu

prihoda

 1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu
 2. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu

– Izvjestitelj t. 17. i t. 18.: Ivica Škopljanac,  pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za komunalno

gospodarstvo i imovinu

 1. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu koje izvodi

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Grad Kaštela

– Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj

zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu

 1. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2021.

godinu

 1. Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

24 Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

 1. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2021. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i

vjerskih zajednica Grada Kaštela za  2021. godinu

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti

Grada Kaštela za 2021. godinu

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Kaštela u području prirodnih

nepogoda za 2021. godinu

      – Izvjestiteljica t. 20. i t. 28.: Antonia Kljaić, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova  pročelnice

        Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela za 2021. godinu

– Izvjestitelj: Boris Škaraslužbenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova  pročelnika Upravnog odjela za

prostorno uređenje i gradnju

 1. Godišnje izvješće o stanju komunalnog trgovačkog društva „Zeleno i modro“ d.o.o. za 2021. godinu
 2. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu

– Izvjestitelj t. 30. i t. 31. : Alen Lučić, direktor Zeleno i modro d. o. o.

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2021. godine

– Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

 1. Prijedlog odluke o organizaciji parkiranja na području grada Kaštela

      – Izvjestiteljica: Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije

 1. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih

      škola na području grada Kaštela u školskoj godini 2022./2023.

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane

      – Izvjestiteljica  t. 34.  i t.  35.: Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke

        poslove

 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu

prihoda

 1. Prijedlog pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu

      – Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

 1. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Kaštela

      – Izvjestitelj: Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg crtića „Kaštela“

    – Izvjestiteljice: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića „Kaštela“  i Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela

      za društvene djelatnosti i zajedničke  poslove

 1. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 6999/2 k.o. Kaštel Sućurac
 2. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 2359/2 k.o. Kaštel Sućurac

– Izvjestitelj t.. 40. i t. 41.: Ivica Škopljanac,  pročelnik Upravnog odjela za Upravni odjel za komunalno   gospodarstvo i imovinu