Početna Kaštela Konstituirano devet vijeća mjesnih odbora

Konstituirano devet vijeća mjesnih odbora

110
UDIO

U srijedu, 19. listopada 2022., održane su konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Štafilić,  Mjesnog odbora Kaštel Gomilice, Mjesnog odbora Radun, Mjesnog odbora Rudine i Mjesnog odbora Kaštel Novi.

U četvrtak, 20. listopada 2022., održane su konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Sućurac, Mjesnog odbora Kaštel Kambelovac, Mjesnog odbora Kaštel Stari.

U ponedjeljak, 24. listopada 2022., održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Lukšić.

Vijeća mjesnih odbora smatraju se konstituiranima kada se izaberu njihovi predsjednici, a imenovani su:

Mjesni odbor Kaštel Sućurac – Josip Bonacin,

Mjesni odbor Kaštel Gomilica – Ante Kapetanović,

Mjesni odbor Kaštel Kambelovac – Ante Garbati,

Mjesni odbor Kaštel Lukšić – Dragan Klarić,

Mjesni odbor Radun – Mario Šego,

Mjesni odbor Kaštel Stari – Tina Runjić Ćuk,

Mjesni odbor Kaštel Novi – Anita Pajčić,

Mjesni odbor Rudine – Antonio Budimir,

Mjesni odbor Kaštel Štafilić – Luka Pera.

Mandat članova Vijeća traje četiri godine.