Početna Kaštela Odluka o odabiru programa/projekata u kulturi te raspodjeli financijskih potpora u 2023....

Odluka o odabiru programa/projekata u kulturi te raspodjeli financijskih potpora u 2023. godini

109
UDIO

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove objavio je 29. prosinca 2022. godine  Javni poziv za predlaganje programa/projekata u kulturi od javnog interesa za grad Kaštela u 2023. godini. Rok za prijavu programa i projekata bio je do 29. siječnja 2023. godine. Prispjele programe i projekte u kulturi ocjenjivali su Kulturno vijeće i Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Grada Kaštela.

Sukladno procjeni kvalitete prijavljenih programa i projekata, njihovom značenju i doprinosu kulturi grada Kaštela sufinanciranje programa i projekata u kulturi u 2023. godini odvijat će se kako je navedeno u tablici u privitku, koja je sastavni dio ove Odluke.

Odluka o odabiru programa-projekata u kulturi te raspodjeli financijskih potpora u 2023. godini

Raspodjela sredstava