Početna Nekategorizirano Sazvana 9 sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 9 sjednica Gradskog vijeća

579
UDIO

Predsjednik Gradskog vijeća Denis Ivanović sazvao je novu sjednicu vijeća 9. po redu za dan 2. lipnja (ponedjeljak) 2014.g. koja će se održati u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici.
 
Na dnevnom redu je 26 točaka:
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 
3. Financijsko izvješće Zajednice športskih udruga Kaštela za 2013. godinu
Izvjestitelj: Mirko Parčina, predsjednik Zajednice športskih udruga Kaštela
 
4. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2013. godinu
Izvjestiteljica: Ankica Babin, ravnateljica Muzeja grada Kaštela
 
5. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2013. g.
Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela
 
6. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića “Kaštela” za pedagošku godinu 2012/2013. godinu
Izvjestiteljica: Ivanka Vučica , ravnateljica Dječjeg vrtića “Kaštela”
 
7. Izvješće o radu Javne ustanove “Športski objekti Kaštela” za 2013. godinu
Izvjestitelj: Ante Šiškov, ravnatelj JU Športski objekti Kaštela
 
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2013. godinu
9. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2013. godinu
10. Izvješće o izvršenju program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Kaštela za 2013.g. 
11. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u sportu grada Kaštela za 2013. godinu
Izvjestiteljica t.8. do t. 11. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
12. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela zone Radun 1
13. Prijedlog odluke o stavljanju izvan sange Odluke o donošenju odluke o donošenju Plana uređenja manjeg naselja “Rudine” Izvjestitelj t. 12. i t. 13 : Boris Škara, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
14. Prijedlog odluke o sudjelovanju u osnivanju lokacijske akcijske grupe “Jadro”
Izvjestitelj: Mili Novak, zamjenik Gradonačelnika
15. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje javnih površina
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
Izvjestitelj t. 15. i t. 16.: Antonio Bartulović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo i imovinsko -pravne poslove
17. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima lokalnog značaja
18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organizaciji parkiranja
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela
Izvjestitelj t.17.do t. 19.: Ivan Čagalj, privremeni upravitelj Vlastitog pogona
 
20. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2014. g. sa projekcijama za 2015. i 2016. g, i Plan razvojnih programa
Izvjestitelj: Anđelko Drnasin, privremeni pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
 
21. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – stambena građevina na kat.čes.3188 ZU K.O. K. Štafilić
22. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – stambena građevina na kat čest.3015 ZU 2734 i kat. čest. 3016 ZU 2735 K.O. K. Štafilić
23. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra -suvlasnički dio stambene građevine na kat. čest. 20 ZU 3611 i kat. čest. 1813/2 ZU 4713 K:O K. Stari 
Izvjestiteljica t.21. do t.23.: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Stari
izvjestitelj: Boško Džolić, predsjednik Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
26. Prijedlog odluke o izboru članova Savjeta mladih
Izvjestitelj t. 25. i t. 26.: Mario Duvnjak, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja 
 
Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl.ing. v.r.