Početna Hrvatska Uskoro sanacija Karepovca, javni poziv već ovoga mjeseca?

Uskoro sanacija Karepovca, javni poziv već ovoga mjeseca?

1704
UDIO

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ponedjeljak je u priopćio kako će se čim prije izvršiti sanacija splitskog odlagališta otpada Karepovac, a javni natječaj za odabir izvođača radova bit će objavljen već ovoga mjeseca.

V.d. direktora Fonda Ljubomir Majdandžić ponovno je apelirao na splitsko Gradsko vijeće da preispita svoju odluku koja isključuje EU sufinanciranje projekta sanacije, što pretpostavlja da će glavnina troškova biti plaćena iz gradskog proračuna i džepova građana. Poručio im je “da ne dozvole da zbog skupljanja političkih bodova prije izbora dugoročno financijski opterećuju svoje sugrađane i gradski proračun”.

U suprotnom, kaže Majdandžić, to znači da se neće moći retroaktivno povući EU sredstva, nego će Grad Split morati za sanaciju Karepovca izdvojiti novac iz vlastitog proračuna, ističući da će Fond uredno izvršiti sve svoje ugovorene obveze bez obzira na model sanacije. Izvijestio je da će ukupni trošak sve tri faze sanacije Karepovca, prema projektantskoj procijeni, iznositi 211 milijun kuna, od čega je udio Fonda 84,4 milijuna (40 posto), a Grada Splita 126,6 milijuna kuna (60 posto).

Navodi kako je u cilju ispunjenja EU direktive, a samim time i mogućnosti retroaktivnog povlačenja sredstava iz EU fondova, neophodno da se nakon provedene prve faze sanacije na odlagalištu Karepovac dalje odlaže samo prethodno obrađeni komunalni otpad. Isti bi se nakon što se odvojeno prikupi i sortira, a dio kompostira, obradio u privremenom mobilnom postrojenju prije odlaganja na sanitarnu plohu.

Time se, tvrdi Majdandžić, značajno smanjuje volumen otpada koji se odlaže na odlagalištu, ali to ne implicira da sortirnica i kompostište moraju biti smješteni na samoj lokaciji odlagališta. Na odlagalištu će, sukladno pravilima struke, biti uspostavljen monitorning te će se vršiti kontrola emisija tvari u procjedne i površinske vode, kontrola oborinske vode, kontrola podzemne vode, emisija u zrak, meteoroloških parametara, napiminje u priopćenju.

preuzeto sa dalmacijanews.hr