Početna Kaštela Otvoren natječaj za „kućice“ u ovogodišnjem Božićnom gradu

Otvoren natječaj za „kućice“ u ovogodišnjem Božićnom gradu

700
UDIO

U svrhu organizacije manifestacije “Božićni grad“, Grad Kaštela je raspisao Javni natječaj o dodjeli na korištenje javne površine u Kaštel Starom na području brca za postavljanje božićnih kućica, javlja kastela.hr.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja za dodjelu javne površine.
Pravo sudjelovanja nemaju ponuditelji koji po bilo kojem osnovu zaključno sa danom prijave na natječaj imaju dug prema Gradu Kaštela.

Pismene ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1,
Gradonačelnik, za povjerenstvo, s naznakom «ponude za natječaj – ne otvaraj»
I to preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Kaštela, u roku od 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Kaštela.

Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta društva.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 16. studenog 2018. godine u 13 sati u prostorijama gradske uprave Grada Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1. Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Više o uvjetima natječaja i načinu prijave pročitajte OVDJE