Početna Kaštela Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a Grada Kaštela

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a Grada Kaštela

566
UDIO

Grad Kaštela objavljuje Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a. Nakon što je, temeljem Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 12/20 i 18/20) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) od 02. veljače 2021. godine Povjerenstvo Grada Kaštela za utvrđivanje liste reda prvenstva i provedbu Programa društveno poticane stanogradnje bodovalo pristigle zahtjeve, utvrdilo je Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a.

Temeljem članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Kaštela, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Prijedlog liste reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku, u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Kaštela, putem Povjerenstva.

Na prijedlog Povjerenstva, konačnu Listu utvrđuje Gradonačelnik Kaštela nakon što donese Odluku po podnesenim prigovorima te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada Kaštela.

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a Grada Kaštela – tablica

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a Grada Kaštela