Početna Nekategorizirano Zabrana loženja vatre na otvorenome

Zabrana loženja vatre na otvorenome

760
UDIO

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) kojim se uređuje cjelokupni sustav zaštite od požara, sa ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode, svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovoga Zakona.

 
Stoga, temeljem Zakona o zaštiti požara, Županijske odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre za šume i šumsko zemljište u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Grada Kaštela ( Sl. Glasnik 8/11) zabranjuje se loženje vatre na otvorenom prostoru – šumskim i poljoprivrednim površinama od 01. lipnja do 30. listopada.
 
Isto tako su svi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta dužni provoditi mjere sprječavanja zakorovljenosti te uništavati biljne otpatke na poljoprivrednom zemljištu.
 
Zato upućujemo građane, privatne vlasnike zemljišta uz željezničku prugu na prostoru Grada Kaštela da su obvezni očistiti i održavati svoje parcele bez korova a radi sprječavanja nastanka požara do 15. lipnja.
 
Ukoliko te parcele ne budu očišćene Grad Kaštela ima obvezu te radnje izvršiti o trošku vlasnika.
IZVOR:kastela.hr