Početna Hrvatska Poziv za prijedloge za dodjelu javnih priznanja

Poziv za prijedloge za dodjelu javnih priznanja

1192
UDIO

Podsjećamo da je na dan 23. prosinca 2016.g., objavljen Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kaštela 2016.g.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Grada Kaštela imaju vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, domaće pravne osobe, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i najmanje deset građana koji imaju prebivalište na području Grada Kaštela.

Rok za dostavu prijedloga s priloženom odgovarajućom dokumentacijom zaključuje se s danom 20. siječnja (petak) 2017.g. a prijedlozi se dostavljaju na adresu: Grad Kaštela, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21 212 K. Sućurac, Braće Radić 1.

Poziv za podnošenje Prijedloga za dodjelu javnih priznanja za 2016. godinu

Odluka o javnim priznanjima Grada Kaštela