Početna Kaštela U Kaštel Starome na Ključanicama luta pas

U Kaštel Starome na Ključanicama luta pas

1276
UDIO

U K. STAROM preko puta Kljucanica prema smjeru Piske luta pas, ima crvenu ogrlicu, ne znamo čiji je!!