Početna Kaštela Novi službeni dokaz izvrsnosti mora u Kaštelanskom zaljevu

Novi službeni dokaz izvrsnosti mora u Kaštelanskom zaljevu

Kaštelanska rivijera postaje željena destinacija!!

5396
UDIO

Kaštelanska rivijera postaje željena destinacija

Da je more Kaštelanskog zaljeva i dalje vrhunske kvalitete u potvrđuju najnoviji ovogodišnji rezultati mjerenja sanitarne kakvoće mora na 11 kaštelanskih plaža koje je 19. lipnja  2017. obavio ovlašteni laboratorij Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Utvrđeno je da je kakvoća mora najbolje moguće kvalitete, odnosno izvrsne kvalitete na svim plažama koje uključuju Torac i Kamp u Kaštel Gomilici, Baletna u Kaštel Kambelovcu, Miljenko i Dobrila te Šoulavy u Kaštel Lukšiću, Porat u Kaštel Novom, hotel Palace u Kaštel Starom, Gojača u Kaštel Sućurcu, Resnik i Gabine u Kaštel Štafiliću, i Đardin u Kaštel Starom.

Kaštela snimljena dronom pogledajte tu.

Ispitivanje kakvoće morske vode uključuje terenska opažanja i laboratorijska ispitivanja. Uzorci morske vode za analizu uzimaju se u sterilnim bocama od 0,5 l i analiziraju u roku od šest sati od trenutka uzorkovanja. Propisani standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži odnose se na granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja (crijevni enterokoki i Escherichia coli) i druge značajke mora ( meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje ).

www.Kastela.COM since 1996.

Prošla su vremena u kojima se Kaštelanski zaljev zaobilazio u širokom luku kada se odlazilo kupanje, te zadnjih godina Kaštelanska rivijera postaje željena destinacija, što se neupitno rezultat vrhunske kvalitete mora koja je uz bok sa ostalim destinacijama na Jadranu kada govorimo o moru.

Najpovoljnije cijene klima uređaja.

Važno je naglasiti da na kvalitetu mora ne utječe prozirnost koja u Kaštelanskom zaljevu nije ista kao i na otvorenom moru jadranskih otoka ili na drugim lokacijama Jadrana. Naime, Kaštelanski zaljev je zbog specifičnog geografskog položaja, fizikalnih i kemijskih karakteristika više produktivan i samim time manje proziran, što nije negativna karakteristika s stajališta procjene kvalitete mora.

Tisuće slika Kaštela.

                                   Autor: T.B.