Početna Kaštela Tko je poginuo u požaru u Kaštel Starom 1492. godine?

Tko je poginuo u požaru u Kaštel Starom 1492. godine?

2096
UDIO

Od utemeljitelja svih sedam Kaštela u hrvatskim i europskim okvirima zasigurno je najpoznatiji trogirski plemić Koriolan Cipiko. Živio je u XV. stoljeću, a bio je prije svega humanist te ratnik, sudionik mletačke protuturske pomorske ekspedicije na Levantu i drugim krajevima istočnog Mediterana. Upravo od imutka stečenog tim „azijskim plijenom“ Koriolan je 1481. izgradio kaštel u svrhu zaštite tamošnjih seljaka od upada Osmanlija – kao jezgru današnjeg Kaštel Starog.

Grb obitelji Ćipiko (CIPPICO) kojeg donosi F. H. von Rosenfeld 1873. i suvremena kolorirana rekonstrukcija grbovnog štita. Grb upotpunjuje geslo: „Omnia ex alto“ (S visina sve). Prezime se prvi put javlja u Trogiru 1308., a rod je od davnina pripadao trogirskom plemstvu. Austrijska potvrda tog statusa dana je 1823. godine.

O tom vojnom pohodu u Veneciji je objavio memoare u kojima je ostavio zanimljiva opažanja o dalmatinskim gradovima (Budvi, Kotoru, Dubrovniku), kao i o dalmatinskim mornarima koji „nazdravljaju vinom pozivajući pjesmom drugove na piće“, što predstavlja najstariju vijest o hrvatskim narodnim pjesmama uopće.

Kao skrbnik trogirske katedrale surađivao je s kiparima i graditeljima Alešijem, Duknovićem i Nikolom Firentincem, a smatra se kako je Firentinca upravo Cipiko doveo u Trogir. Koriolan se također dopisivao i s poznatim talijanskim humanistom Markantonijem Sabellicom.

Hrvatski i talijanski humanisti druge polovice XV. st.: Cipiko i Sabellico. Sabellico je u svojoj poslanici pozivao Cipika da se posveti odgoju djece i književnom radu, a iz stihova se može zaključiti kako je Koriolan pisao i pjesme, ali one nisu sačuvane.

Uz tog Trogiranina veže se i jedan zagonetan reljef. Naime, neki smatraju kako je Koriolan dao izraditi prikaz Sabellicova lika te ga postavio na zid dvorišta svoje palače u Trogiru. Inače, humanist Markantonije Koriolanu je posvetio pjesničku poslanicu kojom ga je tješio zbog tragične smrti supruge Nikolete uslijed velikog požara koji je zahvatio Cipikov kaštel. Već 1493. – tj. u godini Koriolanove smrti, to utvrđeno zdanje bilo je obnovljeno, a 1507. opasano bedemom.

Mate Božić

 

O autoru:

magistar edukacije povijesti i filozofije, član Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva te jedan od pokretača Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ kao i historiografskog časopisa „Pleter“. Koordinator projekta arheološkog turizma „Regnum Croatorum“ pokrenutog s ciljem revalorizacije starohrvatskih arheoloških lokaliteta na širem splitskom području. Članke historiografske odnosno heraldičke tematike objavljuje u časopisima „Pleter“, „Gordogan“, „Grb i zastava“ te web portalima.