Početna Kaštela Od Dana grada Kaštela do Dana žena: sv. Marta, Tuga i Buga!

Od Dana grada Kaštela do Dana žena: sv. Marta, Tuga i Buga!

157
UDIO

Tijekom prve polovice 9. stoljeća u blizini kliške tvrđave, gdje je knez Trpimir imao svoj vladarski dvorac, nastaju najstarije pouzdano datirane crkve starohrvatskog doba. Riječ je o crkvama Sv. Jurja na Putalju  i Sv. Marte u Bijaćima. Zanimljiva je njihova međusobna povijesno-pravna poveznica, budući je prvi sačuvani spomen crkve Sv. Jurja zabilježen u ispravi izdanoj upravo kraj crkve Sv. Marte – 4. ožujka 852., tj. na datum kada Kaštela već tradicionalno (kao i ove godine) obilježavaju svoj Dan grada.

Glavna središta ranosrednjovjekovne hrvatske kneževine i položaji crkava s karolinškim obilježjima iz prve polovice i sredine 9. stojeća, uključujući i starohrvatske crkve na kaštelanskom Putalju i u trogirskim Bijaćima (M. Jarak: „Karolinški elementi u predromaničkoj arhitekturi Trpimirova doba“, 1998.)

Kako čuvena Trpimirova povelja predstavlja i prvi spomen crkve Sv. Marte može se reći da objema crkvicama (danas administrativno odijeljenima: Sv. Juraj je na području Kaštela, a Sv. Marta na području Trogira) „rođendan“ pada na isti datum. Još je nešto zajedničko navedenim crkvama – prema M. Jarak: zapadni, točnije karolinški utjecaj, s obzirom na neke elemente crkvene arhitekture, a u slučaju potonje crkve i izbor titulara – sv. Marte, kao primjena izvorno franačkog svetačkog kulta.

Rekonstrukcija izgleda zapadnofranačkih vladarica od druge polovice X. do XI. stoljeća (A. Challamel)

Tako je crkva u Bijaćima, gdje je izdana povelja iz 852., u starohrvatsko doba bila posvećena jednoj ženi – svetici, dok se u drugoj ispravi izdanoj kraj iste crkve – kneza Muncimira iz 892. – spominju kao svjedoci kneginjin župan i kneginjin mačonoša, iz čega se može zaključiti kako je kneževa žena tijekom Muncimirove vladavine nosila istu titulu kao i njezin suprug. Nadalje, iz drugih izvora toga doba, npr. Čedadskog evanđelistara iz Akvileje, saznajemo kako je supruga posavskog kneza Braslava bila Ventescela („Uentescella“).

Izgled „Jurke“ – pripadnice starohrvatske elite 10. stoljeća (prema arheološkim nalazima u solinskim Rižinicama), zahvaljujemo forenzičnoj facijalnoj rekonstrukciji odnosno procesu izrade trodimenzionalne rekonstrukcije izvedene tzv. manchesterskom metodom (autorica rekonstrukcije je forenzičarka i konzervatorica Josipa Marić)

U istom izvoru uz ime sina kneza Trpimira – Petra, nalazimo ime Mutimire, koja bi mogla biti Petrova sestra ili supruga, dok se uz kneza Branimira nalazi ime njegove žene Mariose (Marije ili Maruše) s titulom kneginje („Mariosa cometissa“). Na natpisu (možda iz 10. st.) pronađenom uz crkvu Sv. Vida na, Kaštelima obližnjoj, kliškoj tvrđavi spominje se „Domaslava“ s titulom kraljice, a u ovaj niz imena istaknutih žena starohrvatskog doba svakako treba uključiti i dvije legendarne sestre Tugu i Bugu, kao tobožnjih predvodnica naroda prilikom „osvajanja“ nove domovine…

Detalji likovnih djela F. Quiquereza, F. J. Mückea i O. Ivekovića s motivom dviju sestara – Tuge i Buge, prikazanih kao predvodnica naroda prilikom legendarnog „dolaska Hrvata“

Mate Božić

O autoru:

magistar edukacije povijesti i filozofije, član Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva te jedan od pokretača Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ kao i historiografskog časopisa „Pleter“. Koordinator projekta arheološkog turizma „Regnum Croatorum“ pokrenutog s ciljem revalorizacije starohrvatskih arheoloških lokaliteta na širem splitskom području. (Ko)autor monografija, studija i članaka historiografsko-heraldičke tematike u zbornicima, časopisima i web kolumnama.