Početna Kaštela Tko je zadarska Kaštelanka slobodarske misli?

Tko je zadarska Kaštelanka slobodarske misli?

263
UDIO

Poveznice između Kaštela i Zadra (nekada glavnog grada Dalmacije) su brojne, a o nekima je u ovom nizu već bilo riječi, primjerice: Gospi od Kaštela, Ivanu Danilu, obitelji Fanfogna-Garagnin. Međutim, ženski likovi dosadašnjih crtica su bili tek rijetki protagonisti, što će ovom prilikom biti barem dijelom ispravljeno…Naime, kada je riječ o najpoznatijoj Kaštelanki koja je svojim životnim djelom i vijekom oplemenila Zadar nameće se ime jedne povjesničarke i političarke – Tereze Ganze-Aras.

Jedan od lidera „Hrvatskog proljeća“ Miko Tripalo i zadarsko okupljanje pristaša pokreta (uz parole i nacionalne simbole) – grad Zadar je bio pod osobitim udarom kritike Josipa Broza Tita zbog snažne podrške „proljećarima“ tijekom sastanka u Karađorđevu (1.–2. prosinca 1971.), nakon čega je hrvatsko političko vodstvo na sjednici CK Saveza Komunista Hrvatske 12. prosinca 1971. podnijelo ostavku

Rođena u Sućurcu 1937. godine, više razrede osnovne škole, gimnaziju, Glazbenu školu te studij povijesti, latinskoga jezika i književnosti pohađala je u Zadru. Izabrana je prvom asistenticom na zadarskoj „Katedri za povijest naroda SFR Jugoslavije u novom vijeku“ (1963.), a u drugoj polovici 60-ih godina boravila u Zagrebu i Njemačkoj (Münchenu) na stručnom usavršavanju. Aktivno je sudjelovala u Hrvatskom proljeću 1971. te stoga bila 1974. otpuštena s posla (zbog političke nepodobnosti da predaje povijest na nastavničkom fakultetu).

Mlada povjesničarka Tereza (djevojački Ganza) tijekom druge polovice 60-ih godina 20. stoljeća u Zadru; Popis prvih 35 (od ukupno 490!) članova Ogranka Matice hrvatske u Zadru 1970. godine među kojima je na 26. mjestu navedena i „Ganza Tereza Aras, sveuč. asistent“ te Filozofski fakultet kao mjesto zaposlenja (označeno crveno)

Tako je izvrsna (i „nepodobna“) znanstvenica od 1978. sve do 1990. godine bila tek bibliotekarka zadarskog Zavoda za povijesne znanosti, kada se nakon propasti komunističkog režima opet zapošljava na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru te vraća predavanju novovjekovne povijesti kao sveučilišna profesorica. Naposljetku je, zahvaljujući svojoj dokazanoj stručnosti, 1999. bila imenovana predstojnicom Odsjeka za povijest zadarskog Filozofskoga fakulteta.

Najznačajnije znanstveno djelo Tereze Ganze-Aras „Politika »novog kursa« dalmatinskih pravaša oko Supila i Trumbića“, objavljeno 1992. u Splitu; Povjesničarka i političarka u kasnijim desetljećima – bila je članica predsjedništva Liberalne stranke te je 2000. najavila kandidaturu za nasljednicu V. Gotovca, što ipak nije realizirano

Društveno i politički aktivna, već prije uvođenja višestranačja u Hrvatskoj 1990-ih Ganza Aras se 1989. priključila Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci te je 1993. i 1997. bila izabrana zastupnicom Županijskog doma Sabora. Kao bliska suradnica Vlade Gotovca, potkraj 1997. sudjelovala je u osnivanju Liberalne stranke, a njezinu dosljednu liberalnu političku poziciju najbolje oslikava izrečeni stav kako joj je „uvijek bio cilj nacionalno oslobođenje Hrvatske, ali i da je sloboda pojedinca uvjet za slobodu naroda, te da država samoj sebi ne može biti svrha.”

Perivoj uz crkvu Gospe od Zdravlja u Zadru s bistama 16 slavnih Zadrana (gore), gdje je 2016. godine predstavljena inicijativa pridruženja niza žena iz zadarske prošlosti „Perivoju slavnih“ uključujući između ostalih i Terezu Ganzu-Aras (1937.-2001.); Pritom se fotografija povjesničarke (dolje) našla u rukama članica Foruma žena GO SDP-a – iza inicijative je stajala upravo stranka pravna sljednica Saveza Komunista Hrvatske, partije odgovorne za označavanje Tereze Ganze-Aras kao „nepodobne“ 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća

Mate Božić

O autoru:

magistar edukacije povijesti i filozofije, član Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva te jedan od pokretača Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ kao i historiografskog časopisa „Pleter“. Koordinator projekta arheološkog turizma „Regnum Croatorum“ pokrenutog s ciljem revalorizacije starohrvatskih arheoloških lokaliteta na širem splitskom području. (Ko)autor monografija, studija i članaka historiografsko-heraldičke tematike u zbornicima, časopisima i web kolumnama.